ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαγωνισμός Ειρηνοδικών, Δικαστών, Εισαγγελέων